Toteutusvinkki 3

Lähdemme retkelle ja käytämme suunnistamiseen ainoastaan GPS-laitetta. Huomioimme, että GPS-signaali ei aina toimi.