Toteutusvinkki 3

Pohdin tilanteita, joissa minulla on ollut haasteita löytää hyvä tapa toimia johtajana. Tutustun erilaisiin teorioihin johtamisrooleista. Löydän eri johtamisrooliteorioita esimerkiksi internetistä tai alan kirjallisuudesta. Käytän hakusanoja situational leadership, action centered leadership, functional leadership tai leadership philosophies. Vertailen muutamaa eri teoriaa ja niiden antamaa kuvaa johtamisesta ja johtajan roolista. Millaisilla perusteilla johtajia on eri teorioiden mukaan luokiteltu? Onko joku johtamisteoria mielestäni parempi kuin toinen? Tunnistanko itseni tai muita tuttuja johtajia eri teorioiden johtamisrooleita? Etsin johtamisen teorian, joka voisi soveltua minulla olleeseen haastavaan tilanteeseen, ja tutustun siihen tarkemmin. Kokeilen teoriaa käytännössä, ja arvioin sen soveltuvuutta kyseiseen tilanteeseen, partioon ja omaan johtamistapaani.