Toteutusvinkki 3

Järjestämme paneelin, jossa on mukana eri ammattikuntiin kuuluvia henkilöitä esimerkiksi pappi, vankilan vartija, lakimies, tehtaan johtaja ja toimittaja. Mukaan voi pyytää esimerkiksi vanhempia tai lippukunnan johtajia.Teemme kysymyksiä, joissa pyydämme heitä vertailemaan omia näkemyksiään eettisistä valinnoista töissään. Mikä on sallittua? Mikä ei ole?