Toteutusvinkki 3

Miten kohtaamme toiset ihmiset? Miten kiinnitämme huomiota eri ihmisten erilaisiin taustoihin ja ominaisuuksiin? Miten nämä tekijät vaikuttavat suhtautumiseemme heihin? Kohtaammeko ihmiset yhdenvertaisina? Mietimme mistä asioista meillä itsellämme on ennakkoluuloja. Haastamme ne esimerkiksi tutustumalla sisupartiotoimintaan tai tekemällä vapaaehtoistempauksen maahanmuuttajien tai pakolaisten parissa.