Toteutusvinkki 3

Pohdimme yhdessä liikuntarajoitteisen kanssa, miten elinympäristössämme otetaan huomioon heidän tarpeensa. Jos mahdollista, kokeilen myös itse liikkumista yhdessä liikuntarajoitteiden kanssa tai hänen kulkuneuvollaan.