Toteutusvinkki 3

Asetun itse ehdolle kunnan, ylioppilaskunnan, opiskelijakunnan tai seurakunnan vaaleissa. Selvitän, mitä ehdokkaaksi asettuminen vaatii ja millaisia asioita minun tulee ottaa huomioon edustajaksi asettuessani. Millaisia vaikuttamiskeinoja minulla on käytössä, jos minut valitaan edustajaksi?