Toteutusvinkki 3

Selvitän, mikä merkitys ehdokkaan edustaman ryhmän, kuten puolueen tai vaaliryhmän, kannalla on päätöksenteossa ja pohdin, miten se vaikuttaa äänestyspäätökseeni. Teen perustellun valinnan. Tutustun ehdokkaani puolueen vaaliohjelmaan. Pohdin, onko se ristiriidassa ehdokkaani kantojen kanssa. Käyn äänestämässä.