Toteutusvinkki 3

Määrittelen, mikä on minulle tärkeä luonnon- tai ympäristönsuojeluun liittyvä epäkohta (esim. Itämeren saastuminen, Amazonin sademetsän tuhoaminen, uhanalaisen eläinlajin suojelu, tehtaan jätevesien vaikutus vesistöön) ja osallistun sen korjaamiseen pyrkivän järjestön toimintaan, kampanjaan tai toimintatempaukseen. Mikäli en löydä järjestöä, joka ajaisi asiaan, järjestän kampanjan tai tempauksen itse. Pohdin jälkeenpäin osallistumiseni onnistuneisuutta. Koinko, että toiminnallani oli merkitystä? Pystyinkö vaikuttamaan epäkohtaan? Mitä voisin tehdä tai saada muut tekemään tulevaisuudessa, jotta epäkohta korjaantuisi?