Toteutusvinkki 3

Akela pyytää edellisessä kokouksessa sudenpentuja kiinnittämään huomiota mainoksiin lehdissä, televisiossa, radiossa, ulkona ja netissä. Keskustellaan tämän jälkeen siitä, mitä eroja on mainonnassa eri medioissa.

Jokainen sudenpentu saa laumaillassa kokosivun lehtimainoksen. Lauma keskustelee yhdessä: Mikä on kohderyhmä? Mistä sen tietää? Miten mainos yrittää vaikuttaa kohderyhmäänsä? Onnistuuko se? Mitä vaikutusta on kuvan koolla ja väreillä? Toimiiko mainos? Miksi/miksi ei? Miten mainosta voisi parantaa? Miten mainokset yrittävät vaikuttaa meihin? Mitkä ovat tavallisimmat tavat? Miten mainostajat yrittävät lisätä uskottavuuttaan?

Tarvikkeet: lehtimainos kopioituna jokaiselle

Lähde: Pedagogies of Media and Information Literacies UNESCO IITE, Moscow 2012