Toteutusvinkki 4

Osallistun nahkaliljavaellukseen eli vaellan 24 tunnin aikana 40 kilometriä. Pyytäkää luotsilta tai muulta aikuiselta apua turvallisen ja järkevän reitin suunnitteluun. Käyttäkää apuna myös netistä löytyviä valmiita reittilaskureita, jos voitte.