Toteutusvinkki 4

Tutustumme erilaisiin urapolkuihin. Kyselemme tutuilta aikuisilta (esim. omilta vanhemmilta tai lippukunnan työssä olevilta aikuisilta), millaisia urapolkuja heillä on ollut ja piirrämme tästä urapolkukartan.