Toteutusvinkki 4

Perehdymme SP:n turvallisuusohjeeseen ja poimimme sieltä vaelluksen kannalta olennaisia asioita, jotka huomioimme vaellusta suunniteltaessa.