Toteutusvinkki 4

Seikkailijat haastattelevat esimerkiksi lippukunnanjohtajaa tai kesäleirinjohtajaa.

• Kysytään yksinkertaisia, lyhyitä kysymyksiä.
• Käytetään kysymyssanoja: mitä, miten, milloin, miksi… Vältetään kysymyksiä, joihin voi vastata vain ”kyllä” tai ”ei”.
• Vältetään valmiiden väitteiden tekemistä, esimerkiksi: ”Eikö niin, että tämä lakimuutosesitys on ihan typerä?”
• Ei ole tyhmiä kysymyksiä – ne ovat usein parhaita kysymyksiä.
• Kysytään uudelleen toisella tavalla, ellei ymmärrä vastausta.
• Kunnellaan haastateltavaa. Käytetään nauhuria, jos muistiinpanojen kirjoittaminen haastattelun aikana tuntuu vaikealta.

Lähde: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin!