Toteutusvinkki 4

Svarta gardinen
De som leker bildar en ring med en person i mitten. Deltagarna
kommer överens om tre teman, till exempel blommor, bilar och
städer. Personen i mitten pekar med  ngret på någon av deltagarna
och säger till exempel ”Blomma”. Deltagaren skall snabbt säga någon
blommas namn. Om svaret är fel eller tar för länge, byter de plats,
så att personen som just blivit pekad på ställer sg i mitten av ringen.
Samma ord får inte användas _x007f_era gånger. Håll tempot snabbt.