Toteutusvinkki 4

Tutustumme piirin ihmisiin. Kuka se on “se piiri”? Keitä luottamushenkilöt (luottikset) ovat, ja mistä he tulevat? Kenestä voi tulla luottis? Miksi piirillä on palkattuja työntekijöitä? Ketkä piirin luottiksista näkyvät lippukuntamme arjessa? Selvitämme, onko lippukunnassamme piiriluottiksia, ja keskustelemme heidän kanssaan esimerkiksi yllä olevista kysymyksistä.