Toteutusvinkki 4

Pohdimme, mikä asia kunnassamme kaipaa parannusta. Järjestämme talkoot asian korjaamiseksi, esimerkiksi luontopolun kunnostustalkoot. Kutsumme mukaan muut kuntalaiset, ei vain partiolaisia.