Toteutusvinkki 4

Järjestämme lippukunnassamme esimerkiksi lippukunnan leirillä hengellistä kasvatusta, joka ei sitoudu mihinkään uskontokuntaan. Haastamme johtajiston pohtimaan sitä, mikä on uskonnon merkitys lippukunnan toiminnassa, ja millaista hengellistä kasvatusta partiossa voidaan toteuttaa sitoutumatta uskontoon. Voimmeko näin mahdollistaa uskonnottomien ja kaikkiin uskontokuntiin kuuluvien partiolaisten osallistumisen toimintaan täysipainoisesti?