Toteutusvinkki 4

Suunnittelemme jonkin tapahtuman, jossa toteutuu mahdollisimman monta partiomenetelmän osa-aluetta ja toteutamme sen.