Toteutusvinkki 4

Selvitämme miten ja kuka tuottaa ympäristön kannalta kestäviä retkeilyvaatteita. Myös retkeilyvaatebisnes on globaalia, joten siihen liittyy monenlaisia globaalitalouden ongelmia. Pohdimme miten näitä ongelmia voidaan ratkaista? Minkä takia toiset retkeilyvaatteet ovat halvempia kuin toiset? Pohdimme kuinka voimme vaikuttaa omalta osaltamme retkeilyvaatteiden kestävyyteen?