Toteutusvinkki 4

Tutustumme Suosi suomalaista-, Sinivalkoinen jalanjälki- tai muuhun vastaavaan kampanjaan. Vertailemme ruuan teho- ja lähituotantoa.Tutustuttuamme aiheeseen tarkastelemme omia kulutustottumuksiamme, onko osa kulutuksesta luokiteltavissa edellämainittuihin kampanjoihin tai tuotantotapohin. Pohdimme millaisia etuja ja haittoja näistä valinnoista syntyy suomalaiseen ympäristöön ja yhteiskuntavastuuseen. Tarvittaessa teemme muutoksia omiin toimintatapoihimme.