Toteutusvinkki 4

Jos olen suorittanut varusmiespalveluksen, tai suoritan sitä parhaillaan, voin käyttää johtamismallina syväjohtamista. Tutustun materiaaliin vielä uudelleen partionäkökulmasta, ja kokeilen mallia jossakin partiotapahtumassa. Tapahtuman jälkeen pohdin omaa toimintaani, mallin toteutumista ja sen toimivuutta sekä soveltuvuutta partioon. Pohdin myös, onko mallissa joitain piirteitä, joita haluan soveltaa johtamisessani jatkossakin.