Toteutusvinkki 4

Tutustun maahanmuuttajiin liittyvään sanastoon. Selvitän itselleni ainakin seuraavat termit maahanmuuttaja, ulkomaalainen, vieraskielinen, siirtolainen, maahanmuuttajataustainen, ulkomaalaistaustainen, pakolainen ja turvapaikanhakija.