Toteutusvinkki 4

Mitä osakulttuureja partiossa on (esimerkiksi paperipartiolaiset, kisaajat ja niin edelleen)? Pohdimme yhdessä miten eri partion alakulttuurit näkyvät partion arjessa.