Toteutusvinkki 4

Tutustun metsällisiin kehitysyhteistyömahdollisuuksiin. Monet ympäristöalan järjestöt tekevät laajasti kehitysyhteistyötä liittyen metsiin. Otamme selvää esimerkiksi kuinka voimme osallistua ENO-projektiin, jossa toimitaan kehitysmaiden koulujen kanssa istuttamalla puita sekä tätä kautta edistämällä tietämystä metsien roolista ilmastonmuutoksessa. Tavoitteena on istuttaa 100 miljardia puuta vuoteen 2017 mennessä