Toteutusvinkki 4

SPR, 4H, Rotarit ja Lions Club ovat kaikki kansainvälisestikin toimivia järjestöjä. Tutustun järjestöjen mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen vaikuttamiseen olemalla yhteydessä paikallis- ja kansallisen tason jäseniin. Miten järjestöjen toiminta eroaa partiolaisten vaikutustyöstä kansainvälisesti?