Toteutusvinkki 4

Liikenneturvan nettisivuilta ja esitteistä löytyy hyviä kuvia, joiden avulla voi harjoitella tieliikennetilanteita. Risteys- ja tienylityskuvien avulla on hyvä pohtia, kenen tehtävänä on väistää ja mitä vaaranpaikkoja tilanteeseen sisältyy. Ensimmäisen ja toisen vuoden sudenpennuille soveltuu hyvin myös Liikenneturvan Turvapupu.net –sivusto tehtävineen.