Toteutusvinkki 4

Kaikki maailman lapset eivät saa käydä koulua. Lauma tekee tv-mainoksen, jonka mukaan kaikkien pitäisi saada käydä koulua.

Pohditaan seuraavia kysymyksiä:
•Mikä on viesti?
•Mitä argumentteja on?
•Mikä on kohderyhmän?
•Kiinnostavatko argumentit heitä?
•Kuinka voi tehdä viestiä vahvemmaksi?

Lähde: WAGGGS, muistelemispäivämateriaali 2014