Toteutusvinkki 4

Lauma osallistuu partion kehitysyhteistyöhankkeisiin. Keskusjärjestöllä ja piireillä on käynnissä kehitysyhteistyöhankkeita, joihin sisältyy materiaalia kohdemaista. Akela tutustuu tuohon materiaaliin ja kokoaa sen avulla partiokerran sudenpennuille.