Toteutusvinkki 4

Sidotaan köysi kahden puun väliin suhteellisen korkealle. Ryhmän tulee saada kaikki jäsenet yli koskettamatta köyttä.