Toteutusvinkki 4

Millainen on hyvä elämä? Samoaja kirjoittaa lapuille kolme asiaa, jotka kuuluvat hyvään elämään. Laput yhdistetään sopiviin ihanteisiin ja mietitään yhdessä, miten ihanteiden mukaan eläminen parantaa omaa ja muiden elämää.