Toteutusvinkki 4

Samoaja pohtii paljonko olisi valmis käyttämään aikaa partioon. Samoajat listaavat pareittain sellaisia asioita, joihin 1) ovat valmiita käyttämään aikaansa, 2) mihin on välttämätöntä käyttää aikaa tai 3) mitkä puolestaan ovat sellaisia, joihin pyritään käyttämään mahdollisimman vähän aikaa. Listattavia asioita ovat esimerkiksi oman samoajaryhmän kokous, retket, koloillat, suunnittelu, johtajaneuvosto, toimintasuunnitelman teko puoleksi vuodeksi, kurssit, johtajien virkistykset, Explo ja niin edelleen. Kolmea valmista listaa tarkastellaan yhdessä. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä niissä huomataan? Ovatko tietyt asiat sellaisia, että niihin kannattaa panostaa kerralla kunnolla aikaa jotta myöhemmin pääsee vähemmällä? Voiko jotakin karsia? Tarvitaanko johonkin enemmän aikaa?