Toteutusvinkki 4

Retken ohjelmarunko: Samoajien tehtävänä on suunnitella pareittain retken ohjelmarunko jonkin teeman ympärille. Suunnitelmiin kirjoitetaan myös millaisen paikan ohjelman toteuttaminen vaatii, mitä välineitä ohjelman toteuttamisessa tarvitaan sekä onko ohjelma taloudellisesti mahdollista toteuttaa. Parit esittelevät ohjelmarungot ja yhdessä mietitään niiden toimivuutta. Ohjelmarungot kannattaa koota ja jakaa kurssilaisille.