Toteutusvinkki 4

Vertaisjohtajuuden haasteet: Partiossa voi törmätä monenlaiseen ongelmaan johdettavien kanssa. Koska kyseessä on vertaisjohtajuus, voi suurin ongelma olla auktoriteetin puute tai liian kaverilliset välit johdettaviin. Alla on muutama keksitty tilanne mahdollisista ongelmista. Nämä voidaan joko näytellä tai käydä suullisesti läpi. Sen jälkeen kurssilaiset ja kouluttaja pohtivat yhdessä miten tilanteissa tulisi toimia. Jos tilanteet on näytelty voidaan pohtia miten näytelmässä toimittiin hyvin ja mitä olisi voinut parantaa. Esimerkkitilanteita: Vartion jäsen tulee myöhässä kokoukseen. Miten toimit johtajana? Jussi on toistuvasti kiusannut Eeroa. Eero tulee luoksesi ja kertoo asiasta itkuisena. Miten toimit? Minnan on vaikea keskittyä ja kuunnella ja hän lietsoo myös muut lapset riehumaan kanssaan. Miten rauhoitat vartion kokouksia? Olette käyneet läpi teorian nuotioiden sytyttämisestä eri sääolosuhteissa. On aika opetella asioita käytännössä, miten toimit? Lippukunnan vanhempi johtaja Meku kertoo sinulle, että hän on havainnut telttojen olevan homeessa edellisen retkenne jälkeen. Mitä vastaat ja miten toimit? Yksi seikkailija on käynyt viimeisen kuukauden aikana vain yhdessä kokouksessa. Miten toimit? Samalta sudenpennulta puuttuu aina retkellä tarvittavia varusteita. Miten toimit? Sanna on riehunut vartioilloissa toistuvasti. Miten otat yhteyttä Sannan huoltajiin ja kerrot tilanteesta?