Toteutusvinkki 4

Osallistumme viestikurssille. Jos viestikurssia ei järjestetä omassa piirissä, pyydämme lippukunnan koulutusvastaavaa etsimään mahdollisuuksia osallistua muiden piirien järjestämille kursseille. Kurssin jälkeen kokeilemme käyttää lippukunnan aluksen radiokalustoa. Muistamme, että emme koskaan harjoittele hätäviestiä käyttämällä.