Toteutusvinkki 4

Tulostamme kaikki samoajaohjelman aktiviteetit netistä ja leikkaamme aktiviteettien nimet yksittäisiksi lapuiksi. Laput sekoitetaan keskenään. Yhdellä tai kahdella samoajalla on johtajankansio tai partio-ohjelma.fi-sivusto auki, joiden avulla aktiviteetit jaotellaan takaisin omiin taskuihinsa.