Toteutusvinkki 4

Suomi EU:n jäsenenä. Miksi kuulumme Euroopan unioniin ja miten se vaikuttaa suomen kansalaisuuteen? Hakekaa tietoa EU:sta ja kootkaa luotsin avustuksella asioita, jotka teidän arjessanne liittyvät eurooppalaisuuteen. Isoimmissa kaupungeissa on EU-tiedotuspisteitä, joissa on jaossa materiaalia ja henkilö, jolta voi kysyä tietoja.