Toteutusvinkki 5

Selvitämme, missä tilanteissa ihmisen olisi hyvä hakea ammattilaisen apua kohtaamiinsa kriiseihin.