Toteutusvinkki 5

Vartionjohtaja tulostaa nettikeskusteluja, joita analysoimme yhdessä Millaisilta tyypeiltä keskustelijat vaikuttavat? Mistä mahdolliset väärinkäsitykset kumpuavat? (Oivallista on, jos vartionjohtaja löytää keskusteluja, joissa on sarkasmia tai ironiaa. Tunnistetaanko tyylikeinot vai ei? Mitä riskejä on kahden kaveruksen julkisessa ironisessa keskustelussa, jota seuraavat tuntemattomatkin?)