Toteutusvinkki 5

Opettelemme talviretkeilyssä vaadittavia taitoja ja lähdemme hiihtovaellukselle. Näitä taitoja ovat esimerkiksi kerrospukeutuminen, hätämajoittautuminen lumimyrskyssä, ruuan löytäminen maastosta, tähtien avulla suunnistaminen.