Toteutusvinkki 5

Tutustun poliittisiin nuorisojärjestöihin ja vertailen näiden organisaatioiden toimintaa partiotoimintaan. Mitä yhteneväisyyksiä tai eroavaisuuksia löydän?