Toteutusvinkki 5

Kukin vuorollaan seisoo pöydällä ja kaatuu selin (tai etuperin) ryhmän muiden jäsenten käsien varaan.