Toteutusvinkki 5

Kouluttaja keskustelee samoajien kanssa kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Tämän voi tehdä esim. iltanuotion äärellä tai saunan lauteilla. Kouluttaja rohkaisee samoajia puuttumaan pieneenkin kiusaamiseen ja korostaa johtajan vastuuta kiusaamisen ehkäisyssä ja lopettamisessa. Samoajia muistutetaan kuitenkin siitä, että he voivat pyytää hankalissa tilanteissa ryhmän aikuiselta johtajalta (akela, sampo, luotsi), ikäkausivastaavalta tai lippukunnanjohtajalta apua. Internetistä löytyy koulutuksen avuksi paljon materiaalia kiusaamiseen puuttumisesta.