Toteutusvinkki 5

Toteutusvinkki 5: Järjestämme lippukunnan johtajille ohjelmaa. Voitte järjestää jonkin lippukunnan perinteisen johtajatapahtuman tai kehitellä jonkin uuden johtajahauskan. Tapahtuma voi olla johtajien oma yöretki, melontareissu, kolotalkoot tai mikä vain teidän lippukunnan johtajille sopiva tapahtuma. Olkaa riittävän ajoissa liikkeellä tapahtuman ajankohdan kanssa. Luotsia kannattaa käyttää apuna tapahtuman suunnittelussa, sillä hänellä on tietoa lippukunnan käytänteistä. Älkää kuitenkaa liikaa takertuko vain luotsin ajatuksiin, vaan tehkää johtajille juuri sellaista toimintaa, mitä on koettu johtajien tarvitsevan.