Toteutusvinkki 5

Tutkimme yhdessä netistä löytyvää alkoholilaskuria. Syöttäkää laskuriin keskivertosamoajan tiedot ja kokeilkaa lisätä mittariin eri alkoholimääriä ja -vahvuuksia sekä vaihdelkaa alkoholin nauttimiseen käytettyä aikaa. Vertailkaa laskurin antamia tuloksia ja keskustelkaa, mitä ajatuksia tämä herätti.