Toteutusvinkki 5

Vertailemme pukeutumista ja muita tarvittavia henkilökohtaisia varusteita leirillä/retkellä ja vaelluksella. Tuokaa kololle kasa retki- ja vaellusvarusteita ja vaatteita, sekä kaksi rinkkaa. Pakatkaa toiseen rinkkaan varusteet leirille/retkelle ja toiseen rinkkaan varusteet vaellukselle. Punnitkaa, mitä kumpikin rinkka painaa. Yrittäkää saada vaellusrinkasta mahdollisimman kevyt ilman, että otatte sieltä pois mitään välttämätöntä. Halutessanne punnitkaa kaikki varusteet yksitellen ja kirjoittakaa niiden painot ylös vertailua varten. Kirjoittakaa tutkimuksenne pohjalta vaelluksen varustelista, jonka jaatte lippukunnan muille ryhmille.