Toteutusvinkki 5

Tarkkailemme ympäristöstämme löytyviä kulttuurisia ja uskonnollisia symboleja. Ne voivat olla ihmisten vaatteita, koruja, muistomerkkejä, rakennuksia tms. Otamme valokuvia tai piirrämme kuvia näkemistämme symboleista. Muistamme pyytää kuvattavilta henkilöiltä luvan kuvan ottamiseen. Jakaudumme pienempiin ryhmiin ja teemme kuvistamme kollaasin. Toistuvatko tietyt symbolit kaikilla ryhmillä? Minkä kulttuurien merkkejä näkyi eniten? Miksi toiset kulttuurit näyttävät symbolejaan enemmän kuin toiset?