Toteutusvinkki 5

Tutustun koordinaattijärjestelmiin (esimerkiksi WGS-84 ja ETRS-TM35FIN) ja ymmärrän niiden merkityksen suunnistuksessa. Esimerkiksi geokätköilyssä gps-koordinaatit pitää tallentaa laitteelle oikeassa muodossa, jotta muut kätköilijät löytävät kätkemäsi kätköt ja itse löydät muiden kätköt. Selvittäkää eri koordinaattijärjestelmien käyttökohteita ja käyttäkää niitä.

Metsäosaajan osaamismerkki:

HAMK Metsätalous -toteutusvinkki