Toteutusvinkki 5

Seikkailija miettii kolon lähiseudun liikennejärjestelyjä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta. Joukkue tekee kolon seinälle sudenpentuja varten taulun, jossa on kuvattu sellaiset paikat, joissa tulee olla erityisen varovainen.