Toteutusvinkki 5

Vilket djur
Lekledaren fäster en lapp, där det står namnet på ett djur eller är en
bild på ett djur, på ryggen på varje deltagare. Deltagarna försöker
ta reda på vilket djur de har på ryggen, genom att fråga frågor där
man bara kan svara ”ja” eller ”nej”. T.ex. ”Har jag fyra ben?”, ”Är jag
hårig?”, ”Bor jag i djungeln?” Man fortsätter leka tills alla kommit på
vilket djur de själva är.