Toteutusvinkki 6

Pidämme kokouksessa väittelyn. Valitkaa väittelyn aiheeksi teille henkilökohtaisesti tärkeitä aiheita ja puolustakaa omia mielipiteitänne vastustajia vastaan. Tarkoituksena tässä aktiviteetissa ei ole vain harjoitella väittelytaitoja, vaan rohkeasti puolustaa omaa ajatusmaailmaa tai mielipidettä. Luotsin tehtävänä on ohjata, että väittely tapahtuu turvallisesti.